مشتریان گرامی به دو روش زیر میتوانید شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح فرمایید.

 

 

الف)مشتریان گرامی شما میتوانید با شماره گیری ۳۸۳۱۷۵۴۶ و انتخاب داخلی 3 مستقیماً شکایات خود را در پیغام گیر شخصی مدیر شرکت  ثبت فرمایید و مطمئن باشد در اسرع وقت و با پایبندی به شعار همیشه حق با مشتری است، به شکایات احتمالی شما رسیدگی خواهد شد.

 

ب)شما میتوانید با پر کردن فرم زیر به صورت الکترونیکی شکایات خود را مطرح فرمایید.

شکایات