دیگر راه های دسترسی به ما

بخش خدمات:

نشانی :میدان بسیج (فلکه ی فرودگاه)ابتدای خیابان سیاحتگر،نبش زیرگذر،نرسیده به بانک تجارت،ساختمان شرفی،طبقه سوم،واحد 6

تلفن ثابت:

071-38317546
071-38303184

تلفن همراه :

کارشناسان خدمات:
اپراتوریک-09301781910

اپراتور دو-09012048442

اپراتورسه-09026040411

رایانامه:

کارشناسان خدمات :
kianservices.co@gmail.com

——————————————————————————————————————————————–

بخش تاسیسات:

نشانی :میدان بسیج (فلکه ی فرودگاه)ابتدای خیابان سیاحتگر،نبش زیرگذر،نرسیده به بانک تجارت،ساختمان شرفی،طبقه سوم،واحد 6

تلفن:
071-38309582

تلفن همراه :

کارشناس تاسیسات:
09026040413

رایانامه:

کارشناس تاسیسات:
kianservices.co@gmail.com

———————————————————————————————————————————————
ارتباط مستقیم با مدیرعامل:
09038112246
kianservices.coo@gmail.com
منشی:
kianservices.co@gmail.com

ارتباط سریع با ما