دیگر راه های دسترسی به ما

بخش خدمات:

نشانی : خیابان قصردشت، سرعفیف آباد،بین کوچه 36 و 38،دفترپیشخوان دولت،واحد103

تلفن:

38317546

38303184

بخش تاسیسات:

نشانی :فلکه فرودگاه (بسیج)ابتدای خیابان سیاحتگر،نبش زیرگذر،جنب ابزارمکانیک،ساختمان شرفی،طبقه سوم،واحد 6

تلفن:09051756372

تلفن همراه کارشناسان:

بخش خدمات:

09301781910-09057692884-09924411992

09030794664-09921722688

بخش تاسیسات:

09051756372-09921800115

ایمیل های کارشناسان:

بخش خدمات:

kianservices.co.e@gmail.com

kianservices.co.k@gmail.com

بخش تاسیسات:

kianservices.co.h@gmail.com

اموراداری:

kianservices.co@gmail.com

کارگزینی:

kianservices.co.ac@gmail.com

ارتباط مستقیم با مدیرعامل:

09038112246

kianservices.coo@gmail.com

ارتباط سریع با ما