دیگر راه های دسترسی به ما

بخش خدمات:

نشانی :بولوار دکترحسابی-مجتمع خلیج فارس-تجاری یک-پلاک 1637

تلفن ثابت:

071-38317546

تلفن همراه :

کارشناسان خدمات:
اپراتوریک-09301781910

رایانامه:

کارشناسان خدمات :
kianservices.co@gmail.com

——————————————————————————————————————————————–

بخش ساختمان:

نشانی :بولوار دکترحسابی-مجتمع خلیج فارس-تجاری یک-پلاک 1637

تلفن:
071-38303184

تلفن همراه :

کارشناس خدمات ساختمان:
09057692884

رایانامه:

کارشناس خدمات ساختمان:
kianservices.co@gmail.com

———————————————————————————————————————————————
ارتباط مستقیم با مدیرعامل:
09038112246
kianservices.coo@gmail.com
منشی:
kianservices.co@gmail.com

ارتباط سریع با ما